Periaatteet ja arvot

Periaatteet ja arvot

 

  • Olemme sitoutuneet sukupuolten tasa-arvoon, toimimaan rehellisesti, vastuullisesti ja vaadimme korkeimpia eettisiä normeja sukupuoliseen ja rodulliseen tasa-arvoon. Rakennamme hyviä suhteita palvelemiimme yhteisöihin, työntekijöihin, asiakkaisiin, vapaaehtoisiin ja meidän tukijoihin.
  • Eettiset säännöt: Säännöissä ja määräyksissä, tilinpäätöksessä ja muissa käytännön toimissamme noudatamme tiukasti Suomen lakia ja sisäistä valvontaa. Jos yksittäisen henkilön toiminta ei daa olla ristiriidassa meidän arvojen kanssa. Jos näin tapahtuu, siitä on raportoitava järjestön johtajalle.
  • Korruption vastainen politiikka: lahjuksia, joita tarjotaan rahana, tavaroina, palveluina tai muina arvokkaina asioina, joiden tarkoituksena on saada vastapalvelua ja henkilökohtaista hyötyä, on kielletty.
  • Omien intressien vastainen politiikka: työntekijöiden on vältettävä ristiriitoja omien henkilökohtaisten etujensa ja SahWiran edun välillä. Työntekijöiden odotetaan pidättäytyvän eturistiriidasta, joka syntyy, kun he käyttävät asemaansa SahWira-organisaation kanssa henkilökohtaisten etujen ja yksityisten voittojen edistämiseksi itselleen tai muille henkilöille, yrityksille tai yrityksille.
  • Terveys- ja turvallisuuspolitiikka: Olemme sitoutuneet varmistamaan työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden päivittäisiin toimintoihin liittyvien henkilöiden, heidän terveyden sekä turvallisuuden suojelun.
  • Petoksia käsittelevä poliititikka: Yhdistyksen hallitus ja sen johtaja hallinnoivat, ylläpitävät ja innovoivat eri tapoja estää petoksia, ja jos sitä ilmenee, se tutkitaan lain rajoissa. Työntekijöiden edellytetään olevan luotettavia ja vastuullisia tehtävissään, mutta samalla resurssit, jotka he ovat vastuussa, mutta pitävät silmällä mahdollisia petoksia ja ilmoittavat niistä viipymättä.