Ketä me olemme?

SahWira Africa International (SAWI)

Olemme järjestö, joka taistelee naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta, rasismia, köyhyyttä ja väkivaltaa vastaan. Olemme afrikkalaisia feministejä, emmekä usko egoististiseen feminismiin. Ubuntu on afrikkalainen filosofia. Se perustuu siihen, että se mitä olemme, olemme sitä suhteessa muihin. Se on neuvottelun, diplomatian ja kollektiivisen persoonallisuuden feminismiä. Sisaruus- ja ystävyyssuhteet ylittävät rodun, luokan, sukupuolen ja seksuaalisuuden, joten me työskentelemme miesten kanssa ja opetamme miehille sukupuolten tasa-arvoisuuden etuja. Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä.